“Через трупы врага на благо народа”. Цикл лекцій про політичні репресії на Донбасі

Донбас у свідомості населення закарбувався як найбільш промислово розвинений регіон України, що завжди мав особливий статус. Зокрема, за радянські часи цей регіон посідав особливе місце в ідеологічній доктрині СРСР, а за роки незалежності України він став невід’ємною складовою дискурсу «двох Україн».

Дійсно, бурхливий розвиток важкої промисловості, що відбувався наприкінці 1920 х – на початку 1930 х років, разом з практикою витіснення з масової свідомості «капіталістичних» здобутків створював враження, що з приходом до влади більшовиків мешканці регіону отримали значно більше переваг, ніж за часи здобуття Україною незалежності. Але ми не замислюємось над тим, якою була ціна так званої сталінської модернізації, якими методами та засобами вона здійснювалась.

Зокрема, треба нагадати, що репресії на Донбасі стали невід’ємною складовою індустріалізації, інструментом мобілізації населення й переорієнтації соціальної напруги в потрібне компартійно-радянському режиму русло. Саме завдяки їм Донбас не тільки перетворився на один великий трудовий табір, але й відбулися докорінні зміни національного складу населення. Наслідки цього експерименту відчутні й сьогодні.

Дізнатись про те, як здійснювалась за допомогою репресій соціальна інженерія на Донбасі, вам допоможе цикл лекцій
«Через трупы врага на благо народа».

Лекціії читає завідувач сектору науково-освітньої та методичної роботи, кандидат історичних наук Ольга Довбня.

Кожна лекція доповнена списком літератури та посиланнями на додаткову інформацію.

Лекція 1. Політичні репресії проти інтелігенції

Лекція 2. Політичні репресії проти селянства

Дивіться також: “Степ має бути колективізовано!” Розкуркулення на Донеччині

Лекція 3. Політичні репресії проти номенклатури

Література, яка згадується у лекції:

1. Восленский М. (1990). Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. Изд-е второе, испр. и доп. Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd.

2. Дорошко М. С. (2004). Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20–30 ті роки ХХ століття: соціоісторичний аналіз. К.: ВПЦ «Київський ун-т».

3. Дорошко М. С. (2008). Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917–1938 рр.): монографія. К.: Ніка-Центр.

4. Васильєв В. Ю. (2007). Особливості репресій в управлінських структурах УРСР в період «великого терору» (1937–1938 рр.). Історія України: маловідомі імена, події, факти, 34, с. 177-197.

5. Васильєв В. (2014). Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин центр-субцентр влади (1917–1938): монографія. К.: Ін-т історії України.

6. Смирнова И. Е. (2008). Репрессии против партийного руководства Донецкой области в 1937–1938 гг. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету, XXIII, с. 240-255.

Лекція 4. Великий терор на Донеччині

Література:

Праці, в яких аналізується специфіка «Великого терору» на Донеччині:

 1. Лихолобова З. Г. Тоталітарний режим та політичні репресії в Україні у другій половині 1930-х років (переважно на матеріалах Донецького регіону). – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006. – 280 с.; Її ж. Найбільша «чистка» в Донбасі // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1995. – № 1/2 (2/3). – С. 177–189; Її ж. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30-х років в Україні (переважно на матеріалах Донбасу): навч. посібник для студ. іст. фак. – Донецьк: [б. в.], 1996. – 145 с.
 2. Смирнова І. Є. Великий терор і НКВС: точка зору виконавців // Історичні і політологічні дослідження. – 2007. – № 1–2. – С. 310–319.
 3. Подкур Р. Ю. «Великий терор» 1937–1938 рр. на Донбасі. ‒ К.: Ін-т історії України, 2016. ‒ 126 с.

Праці, в яких розповідається про реалізацію «куркульської операції» на Донеччині:

 1. Волошенко В. О. Репресії проти колишніх махновців періоду «Великої чистки» 193 –1938 рр. в Донбасі // Історичні і політологічні дослідження. – 2007. – № 3/4 (33/34). – С. 291–297; Її ж. Бывшие военнослужащие – противники большевиков в 1917–1920 гг. в Донбассе как целевая группа террора // Сталинизм в советской провинции: 1937–1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447 / Сост.: М. Юнге, Р. Биннер. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 363–385.
 2. Довбня О. А. Репрессии по партийной «окраске» в рамках «кулацкой операции» в Донецкой области // Сталинизм в советской провинции: 1937–1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447 / Сост.: М. Юнге, Р. Биннер. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 421–458.
 3. Смирнова І. Є. Взаємодія партійних органів і НКВС Донецької області при проведенні куркульської операції в 1937–1938 рр. // Історичні і політологічні дослідження. – 2007. – № 3–4. – С. 280–291; Її ж. Отражение «кулацкой операции» в документах партийных органов Донецкой области // Сталинизм в советской провинции: 1937 – 1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447 / Сост.: М. Юнге, Р. Биннер. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 673–716.

Праці, в яких відображена реалізація «грецької операції» на Донеччині:

 1. Захарова Г. М. Жизнеописание знаменитых греков Украины. Дело Константина Челпана. – 2-е изд., доп. – Мариуполь: Приазовский рабочий, 2001. – 100 с.; Її ж. Расстрелянное пароходство: репрессии органов НКВД в Азовском морском пароходстве. 1937–1941. – 2-е изд., испр. и доп. – Мариуполь: Приазовский рабочий, 2004. – 164 с.; Її ж. Хранить вечно. (О жертвах политического террора г. Мариуполя и Приазовья). – Мариуполь: Новый мир, 2007. – 440 с.; Її ж. Кто он – директор Радин? – Мариуполь: Новый мир, 2010. – 160 с.; Її ж. Дело поэта Георгия Костоправа (К 110-летию со дня рождения). – Мариуполь: Азовье, 2013. – 136 с.
 2. Мазур П. И. Георгий Костоправ: поэт и гражданин. – Донецк: Баланс-Клуб, 2003. – 184 с.: ил.; Його ж. За что, Господи? Мариуполь, 1937 год: «Греческая операция»: сб. очерков. – Мариуполь: Азовье, 2007. – 108 с.
 3. Книга пам’яті греків України / В. М. Нікольський та [ін.]. – Донецьк: Вид-во КП «Регіон», 2005. – 336 с.

Історико-статистичні дослідження:

 1. Никольский В. Н. «Кулацкая операция» НКВД 1937–1938 гг. в украинском Донбассе и ее статистическая обработка // Сталинизм в советской провинции: 1937–1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447 / Сост.: М. Юнге, Р. Биннер. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 785–843; Його ж. Політичні репресії 1937–1938 рр. на Донеччині: причини, перебіг, наслідки. – Донецьк: Каштан, 2011. – 200 c.

Праці, в яких аналізується діяльність органів НКВС на Донбасі:

 1. Золотарев В. А., Степкин В. П. ЧК – ГПУ – НКВД в Донбассе: люди и документы. 1919–1941. – Донецк: Алекс, 2010. – 512 с.
 2. Бажан О., Золотарьов В. Луганський прокуратор (штрихи до біографії капітана державної безпеки НКВС Григорія Коркунова // Краєзнавство. – 2015. – № 3/4. – С. 257–267.
 3. Довбня О. А. Притягнення співробітників УНКВС по Ворошиловградській області до кримінальної відповідальності за порушення «соціалістичної законності» під час «Великого терору» // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2015. – № 2 (45). – С. 258–298.
 4. Россман Дж. Дело Георгия Кочергинского: роль ситуативных факторов в мотивации «грубых нарушений социалистической законности» // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2015. – № 2 (45). – С. 299–319.
Поділитися в соціальних мережах:

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *