Запрошення на конференцію «Шамраївські читання»

Шановні колеги! Донецький обласний краєзнавчий музей планує провести 25 вересня 2019 року у м. Краматорськ конференцію «Шамраївські читання» на пошану видатного краєзнавця та археолога Донеччини Анатолія Васильовича Шамрая (1954–2017 рр.). Ми запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у роботі конференції. Тематика доповідей може бути різноманітною: спогади про А. В. Шамрая, дослідження із археології, історії та краєзнавства півночі Донеччини, тобто регіону, де впродовж кількох десятиліть плідно працював А. В. Шамрай.

Анатолій Шамрай

За матеріалами конференції планується опублікувати збірку статей. Мова публікації може бути як українською, так і російською, але першій буде надаватися перевага. До друку приймаються статті обсягом до 10 сторінок тексту, набраного шрифтом Times New Roman через 1 інтервал, кегль 12 (поля та абзаци – такі, як у даному тексті). Можливі 1–2 чорно-білі таблиці ілюстрацій (формат А-4, поля з усіх боків не менш, ніж 3 см). Ці таблиці треба надсилати у вигляді сканів гарної якості окремими файлами кожну. Якщо при підготовці роботи використовувалися література та архівні джерела, то посилання на них у тексті повинно мати вигляд на кшталт: (Петренко, 2017, с. 56), (Иванов, 1968, с. 59), (Овраменко, 1998, рис. 4, 5).

До роботи додається список літератури та джерел, котрий слід оформити за зразком:

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Амброз А. К. Раннеземледельческий культовый символ («ромб с крючками») / А. К. Амброз // С А. – 1965. – № 3.

Андриенко В. П. Земледельческие культы племен лесостепной Скифии (VII–V вв. до н.э.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. / В. П. Андриенко. – Харьков, 1975.

Андриенко В. П. О семантике орнамента сосуда из Владимировки / В. П. Андриенко // Проблемы эпохи бронзы юга Восточной Европы. – Донецк, 1979.

Археологічні пам’ятки Середнього Подонців’я (Донецька область) доби каменю, бронзи та середньовіччя: стоянки, майстерні, поселення / Донеччина: природа, люди, культура. – № 1. – Краматорськ, 2017.

Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу / А. Н. Афанасьев. – Т. 2. – М., 1995.

При необхідності слід додати список скорочень.

Звернемо увагу на те, що до списку літератури слід залучати лише ті роботи, на які є посилання у тексті!

«Шапка» роботи повинна мати вигляд на кшталт:

Гриб В. К.

АНТРОПОМОРФНИЙ БРОНЗОВИЙ ІДОЛ

Тут розміщується текст анотації….

Ключові слова:…

Тут починається основний текст, приміром: У 2006 році біля с. Іванопілля Костянтинівського району було знайдено…..

Перед текстом статті слід вставити анотацію, в якій коротко (обсяг складає не більше 50 слів) подається основний зміст публікації: про що вона, які її тема й проблематика, яких висновків дістав її автор. Також позначаються Ключові слова та поняття важливі для даного тексту (5-7слів після напису «Ключові слова:»). Анотація подається двома мовами: українською та російською. Поміщається відразу під назвою статті, набирається курсивом.

Окремим файлом слід надіслати відомості про автора, як-от: місце роботи, місто, де проживає автор, мобільний телефон, e-mail.

Статті приймаються до 1 липня 2019 р. Надсилати їх слід за адресою: simidanov.vitaly@gmail.com

Редакція залишає за собою право не приймати статті, котрі оформлені недбало.

Посилання на цей текст у форматі Word.

Поділитися в соціальних мережах:

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *