Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «СЕРГІЙ ПРОКОФ’ЄВ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТОРІЧЧЯ»

СЕРГІЙ ПРОКОФ’ЄВ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТОРІЧЧЯ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

МУЗЕЙ С. С. ПРОКОФ’ЄВА

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо мистецтвознавців, викладачів музичних навчальних закладів, працівників закладів культури та усіх зацікавлених осіб до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «СЕРГІЙ ПРОКОФ’ЄВ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТОРІЧЧЯ» (до 130-річниці з дня народження великого композитора), яка відбудеться 14–15 вересня 2021 року.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Нові тенденції у дослідженнях життя та творчості Сергія Прокоф’єва.

2. Сергій Прокоф’єв та сучасна українська культура.

3. Музика Сергія Прокоф’єва у сучасному виконавському просторі.

4. Сергій Прокоф’єв та його сучасники.

5. Спадщина Сергія Прокоф’єва у сучасному педагогічному процесі.

Заявку й текст статті обсягом до 0,5 друкованих аркушів (10–12 сторінок) просимо надсилати в електронному вигляді до 25 липня 2021 року (включно) на електронну адресу: konferenciya.dokm@gmail.com

Передбачається видання матеріалів конференції у вигляді електронного збірника, а кращі доповіді будуть опубліковані у науковому виданні Донецького обласного краєзнавчого музею «Донеччина: природа, люди, культура – 2021».

Можлива як очна, так і заочна (в онлайн-режимі) участь у роботі конференції.

Програма конференції перебачає: пленарне засідання, роботу секцій, культурну програму (екскурсії, концерт, дружня вечеря тощо).

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть розміщені на веб-сайті: https://muzey-dokm.pp.ua

Організаційний внесок частково покриває витрати на участь у культурній програмі та видання тез в електронному (PDF) збірнику матеріалів.

Оплата організаційного внеску:

Очна участь – 75 грн.

Заочна участь – 50 грн.

Оплата має бути здійснена до 30 серпня 2021 року і тільки після отримання згоди на публікацію статті.

Реквізити платежу:

«ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»

Юридична адреса: 84313 вул. Академічна, 60, м. Краматорськ, Донецька обл.

МФО 820172 ДКСУ м. Київ,

ЄДРПОУ 02226240

р/р UA128201720314251002301051242

Призначення платежу: оплата за збірник матеріалів конференції, ПІБ (обов’язково!!!).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Статті мають відповідати встановленим вимогам: містити анотацію та ключові слова українською мовою. Текст повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word (текстовий редактор не нижче Microsoft Office 2003), шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: з усіх боків 20 мм. Посилання на цитовані джерела та літературу подаються у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку, друга – номер сторінки або аркуша архівної справи (наприклад: [1, с. 5], [4, арк. 2-2 зв.]). Анотація та ключові слова подаються 12 кеглем, курсивом, міжрядковий інтервал – 1,0. У кінці тексту статті друкується список використаних джерел та літератури у порядку згадування, а також примітки, якщо вони є (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1,0) (зразок – Додаток 1). Можливі одна-дві чорно-білі таблиці ілюстрацій (формат А-4, поля з усіх боків не менше, ніж 3 см), а також графічні зображення або фотографії. Такі зображення треба надсилати у вигляді сканів гарної якості й окремими файлами кожну.

До публікації додаються відомості про автора, подані окремим файлом, в яких обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (повністю!), науковий ступінь, вчене звання, посада, контактні телефони, електронна адреса. Назва файлу тільки латинськими літерами, бажано прізвище автора (наприклад: Ivanenko_Kramatorsk). Також під час надсилання матеріалів варто вказувати тему електронного листа.

Дотримання усіх зазначених вимог обов’язкове!

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Тел.: (050)-847-94-30 (Довбня Ольга Анатоліївна);

Тел.: (095)-921-05-17 (Скіба Наталя В’ячеславівна).

Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

Витрати на проїзд та проживання за рахунок учасників конференції.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса оргкомітету: 84313, Донецька область, Краматорський район, місто Краматорськ, вул. Академічна, 84.

Конференція відбудеться на базі Музею С. С. Прокоф’єва за адресою:

85374, Донецька область, Покровський район, село Сонцівка, вулиця Центральна, 2-а.

Початок роботи конференції 14 вересня 2021 року.

Реєстрація учасників з 10 до 11 години.

З повагою, оргкомітет конференції

Додаток 1

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

ІВАН ІВАНЕНКО

НАЗВА СТАТТІ

Анотація.

Ключові слова:

ТЕКСТ СТАТТІ

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. / Упоряд. С. Кокін, М. Юнге. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – Ч. І. – 614 с.

2. Галузевий державний архів Служби безпеки України, м. Київ (далі – ГДА СБУ).– Ф. 13. – Спр. 260. – Т. 1. – С. 20-25.

3. Преловська І. М. Проблеми українізації церковного життя в документах Української Автокефальної Православної Церкви у 1920-х рр. / І. М. Преловська // Труди Київської Духовної Академії. – 2015. – № 15. – С. 335-345.

Поділитися в соціальних мережах:

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *